Obsah

Konference o TZB

25.-26. listopadu v Brně

Bezplatné semináře

INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

1.10. Praha

2.10. Ústí nad Labem

3.10. Karlovy Vary

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se zúčastnit

Semináře jsou realizovány vždy v čase od 9:00-14:00

Mezinárodní výstava

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Kdo odpovídá za funkčnost oken

Z hlediska vlastnictví je bytové družstvo vlastníkem celého bytového domu. Tím pádem má jasně danou povinnost se o dům jako celek starat. Statutárním orgánem bytového družstva je buď předseda družstva (pro bytová družstva do 50 členů), nebo představenstvo bytového družstva (BD). Statutárnímu orgánu přináleží obchodní vedení družstva. V praxi to znamená, na rozdíl od společenství vlastníků jednotek (SVJ), že představenstvo rozhoduje o všech provozních záležitostech spojených s fungováním domu. A to i o těch, o kterých u SVJ musí rozhodovat shromáždění vlastníků.

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem správy a údržby společných částí bytového domu. Společnou částí jsou všechny prostory, které nejsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků a které jsou nutné pro funkčnost domu jako celku. O konkrétních věcech pak rozhoduje výbor společenství v rámci běžného provozu a shromáždění v případě větších oprav a investic.

V obou případech je součástí povinností družstva i společenství starost o bytový dům z hlediska správného technického stavu. To, co se rozumí správným technickým stavem domu, definují zákony, vyhlášky, či normy. Na jejich základě jsou prováděny pravidelné revize a kontroly technických zařízení. Na domě je nutné kontrolovat i další části, které nepodléhají revizím a kontrolám z legislativy. Jedná se zejména o vizuální kontrolu stavu vnějších částí budovy (střecha, komíny, omítka, kanalizační vpusti, vstup do domu, atd.). Je dobré pokusit se do této kontroly zapojit i obyvatele domu, každého dle jeho možností a ochoty.             

Pro lepší poznání co je a co není společnou částí nemovitosti (v případě SVJ), doporučuji pročíst si seznam uvedený v § 5 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Zřejmě některé z vás překvapí, že okna jsou součástí společných částí domu (§5 odst. d)).

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. §5 (1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména:

d) zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),

Víme o mnoha domech, kde si každý vlastník vyměnil okna za vlastní peníze a podle toho dům taky vypadá. Různé rozměry oken, různé barvy, někdy ještě původní dřevěná kastlová okna v dezolátním stavu. Nicméně odpovědnost, zejména za technický stav oken užívaných vlastníky, nese statutární orgán. V tomto případě platí, že všechny škody takto způsobené jdou na vrub statutárního orgánu domu, tj. předsedů společenství či družstva, nebo výboru a představenstva. S jedinou výjimkou – pokud jsou v Prohlášení vlastníka okna uvedena jako součást bytu. Pak za ně nese odpovědnost vlastník. Ovšem tyto případy existují v jednotkách procent.

Všem bydlícím přejeme bytové domy v bezvadném technickém stavu a výborné sousedské vztahy. 

Autor: Ing. Vladislav Hrdlička, Pro náš dům, z.s.