Obsah

Konference o TZB

25.-26. listopadu v Brně

Bezplatné semináře

INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

1.10. Praha

2.10. Ústí nad Labem

3.10. Karlovy Vary

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se zúčastnit

Semináře jsou realizovány vždy v čase od 9:00-14:00

Mezinárodní výstava

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Rizika neseřízených a neservisovaných oken

Největší množství oken bylo v našich domech vyměněno před deseti až patnácti lety. Cílem těchto výměn bylo snížení energetických ztrát, a tím i zvýšení komfortu bydlení. Původní dřevěná okna byla měněna za moderní plastová s částečným, či celoobvodovým kováním. Konstruce těchto oken je tedy výrazně složitější, než byla ta původní s dvěma panty a klikou.

Obecně můžeme říci, že kvalita montovaných plastových oken splňovala technické požadavky v době montáže. Značně problematická byla v mnohých případech montáž. Vady, které si okno nese svojí montáží, jsou odstranitelné velmi těžce a za vysokých finančních nákladů.

Věřím, že každému je již na první pohled jasné, že stávající okna v sobě ukrývají poměrně složitou mechaniku, která zabezpečuje tuhost vlastního rámu a jeho ovládání. Navíc jsou plastová okna osazena těsněním, které zabezpečuje těsnost proti průchodu tepla, ale také chrání průnik tlakové vody v době nepříznivého počasí. Pokud není okno správně seřízeno a není v pořádku těsnění, hrozí značná rizika.

Jaká rizika nás můžou potrápit?

Jedná se zejména o výrazné zhoršení tepelně izolačních vlastností v oblasti styku okna a rámu. Zhoršení těchto vlastností může zapříčinit zavlhání a následný vznik plísní. Toto je způsobeno ve většině případů těsněním, které není v dobrém technickém stavu a správným nastavením tzv. přítlaku.

Další rizika hrozí ve vlastní mechanice okna, tedy v poškozeném kování. V první fázi dochází ke zhoršení ovládání okna. Během zavírání a otevírání okno zadrhuje a k ovládání okna je zapotřebí vynaložit větší úsilí. Postupně se začnou opotřebovávat třecí plochy. Ty jsou namáhány i tím, že nejsou kování není pravidelně ošetřováno promazáním. Následovat může až úplné znehybnění a vyřazení mechaniky.

Je důležité si uvědomit, že na okna působí také vnější vlivy jako je teplo a pohyb stavební konstrukce. Takové příčiny způsobují, že většina oken není dobře centrována a mnohá jsou svěšena. Tento stav způsobuje další nepřiměřené namáhání mechaniky kování. Zvyšuje se opotřebení a výrazně se snižuje životnost.

V nejhorším případě se okno může dostat do stavu, kdy v některých polohách, nejčastěji při vyklopení, začíná vypadávat. Tento stav je doslova kritický a pro uživatele nebezpečný.

Co s tím?

Zhodnoťte stav svých oken. Pro rychlou orientaci vám může pomoci následující video.

Zjistíte-li, že okna vykazují některou z ukázaných závad, nebo pokud okna nebyla, v posledních minimálně pěti letech servisována, kontaktujete nás. Jsme připraveni servis a seřízení ve vašem domě zabezpečit.

Autor: PeN